Program adaptacyjny
PRZEDSZKOLA MALI ODKRYWCY

UWAGA! Rozpoczynamy rekrutację dzieci urodzonych w 2016 r.
Zapraszamy do zapisów!

Program adaptacyjny jest nieodpłatny i nieobowiązkowy, ale ze względu na korzyści jakie może przynieść, zachęcamy wszystkich Naszych przyszłych wychowanków do udziału w nim.
Dziecko Rodzice Przedszkole
 • poznaje nowe otoczenie (rówieśników, nauczycieli, sprzęty) w poczuciu bezpieczeństwa,
 • oswaja się, uczy się reagować na nieznane sytuacje przy asekuracji rodziców (instruktorów/obserwatorów)
 • mogą wyjaśnić swoje wątpliwości,
 • otrzymują wskazania od pedagoga/psychologa,
 • poznają personel i budynek przedszkola, co pozwala im nabrać pewności, iż oddają dziecko pod dobą opiekę,
 • mają możliwość zaobserwowania zachowań swojego dziecka na tle grupy, poznania wielu aspektów rozwoju społecznego swojego dziecka i uzyskania fachowych konsultacji w tym zakresieli
 • uzyskuje informacje o oczekiwaniach rodziców, do których może się ustosunkować,
 • może bliżej poznać swoich wychowanków oraz ich środowisko rodzinne

Adaptację ułatwia:

   - racjonalne podjęcie decyzji przez obojga rodziców
   - pozytywne myślenie o placówce i jego pracownikach
- poznanie placówki przez dziecko
   - wcześniejsze dostarczenie dziecku doświadczeń przebywania z innymi dorosłymi i rówieśnikami
   - usamodzielnienie dziecka
   - akceptacja dziecka i zrozumienie jego stresu, wspieranie go
   - okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania
   - czas na bycie z dzieckiem po odebraniu go z przedszkola
   - ujednolicenie rytmu życia w przedszkolu i w domu

 

Adaptację utrudnia:

   - niepewność decyzji
   - brak zaufania do placówki, personelu
   - wyrzuty sumienia, niepokój, lęk, poczucie zagrożenia, że pozostawiamy dziecko w przedszkolu
   - brak doświadczeń społecznych w kontaktach z dorosłymi i dziećmi
   - nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach samoobsługowych
   - pośpiech, zdenerwowanie, brak czasu dla dziecka
 

Jak pomóc dziecku przygotować się do przedszkola?

 • Nie wzbudzajmy w dziecku niepewności z powodu pójścia do przedszkola, ponieważ to wywołuje u dziecka stres!
 • Porozmawiajmy ze znajomym dzieckiem, które lubi chodzić do przedszkola w obecności naszej pociechy. Zaprośmy je do wspólnej zabawy.
 • Czytajmy dziecku opowiadania, w których bohaterowie chodzą do przedszkola.
 • Oglądnijmy wspólnie z naszym dzieckiem w telewizji ciekawy i wesoły program o przedszkolu . Dodajmy pozytywny komentarz.
 • Zapoznajmy dziecko z przedszkolem, pokażmy mu ogród, salę zabaw, poznajmy je z przyszłą wychowawczynią, weźmy wspólnie udział w dniach adaptacyjnych czy spotkaniach integracyjnych.
 • Przedstawmy przedszkole jako miejsce pełne zalet: nowi koledzy i koleżanki, nowe zabawki, wspólne zabawy, itd., ale mówmy prawdę, nie dawajmy obietnic bez pokrycia, mogących powodować zawód.
 • Opowiedzmy o własnych miłych doświadczeniach z przedszkola.
 • Poinformujmy dziecko, dlaczego powinno chodzić do przedszkola (np. mama pójdzie do pracy, tata chodzi do pracy, a ono będzie też miało swoją pracę czyli przedszkole).
 • Spróbujmy nawiązać kontakt z rodzicami innego dziecka z tej samej grupy, aby Wasze dzieci poznały się lepiej w czasie wakacji lub zorganizujmy dziecku możliwość kontaktu z rówieśnikami.
 • Kupujmy razem z dzieckiem rzeczy potrzebne do przedszkola takie jak: ręcznik, kapcie, koszulka etc.
 • Przygotowujmy dziecko stopniowo, nie w ostatniej chwili, by miało czas na oswojenie się z myślą, że pójdzie do przedszkola.
 • Ustalmy w domu stały rytm dnia – nie kładźmy dziecka późno spać, zaplanujmy poobiednią drzemkę.
 • Wprowadźmy do jadłospisu domowego urozmaicone potrawy. Skończmy z rozdrabnianiem pokarmów. Nauczmy dziecko samodzielnie jeść.
 • Pozwólmy dziecku chodzić i biegać. Nie nośmy go już na rękach.
 • Ćwiczmy z dzieckiem samoobsługę.
 • Nauczmy dziecko samodzielnie korzystać z toalety. Odzwyczajajmy je od pieluch.

Wszystkie zmiany zacznijmy wprowadzać stopniowo od zaraz. Nie mówmy dzieciom, że to z powodu pójścia do przedszkola!

We wrześniu:

 • Budzimy dziecko rano z uśmiechem, niezależnie od naszego złego humoru i odpowiednio wcześnie, by nie działać w pośpiechu i mieć czas na spokojne pożegnanie się przed salą przedszkolną.
 • Jesteśmy spokojni, konsekwentni i zdecydowani (nasz niepokój może udzielić się dziecku).
 • Żegnamy się z dzieckiem w szatni, szybko, bez smutnych min, bez łez i współczucia.
 • Nawiązujemy kontakt z dziećmi, które chętnie chodzą do przedszkola i z kolegami z grupy.
 • Jeśli to pomaga, dać dziecku nasze zdjęcie lub ukochaną maskotkę, która pomoże przetrwać rozłąkę z rodzicami.
 • Ustalamy, z którym rodzicem dziecko lepiej znosi rozłąkę i to ten z rodziców odprowadza dziecko do przedszkola.
 • Informujemy dziecko kto przyjdzie po nie i przychodzimy punktualnie (np. zaraz po deserze).
 • Chwalimy dziecko za jego dzielność i umiejętność radzenie sobie w każdej sytuacji.
 • Wręczamy dziecku mały prezent z okazji pójścia do przedszkola.
 • Przekonujemy siebie samych, że przedszkole to dobre miejsce dla naszego dziecka.
 • Przekazujemy ważne informacje na temat dziecka wychowawcy - co lubi, czego nie lubi, czy ma alergię, jakie są jego przyzwyczajenia, itp.

Nigdy nie wolno:

 • Straszyć dziecka przedszkolem!
 • Okazywać zdenerwowania lub żalu z powodu pójścia dziecka do przedszkola.
 • Reagować zirytowaniem na płacz i smutek dziecka rano po obudzeniu lub przed wejściem do sali.
 • Budzić dziecko na tak zwaną ostatnią chwilę.
 • Odprowadzać dziecka do przedszkola w pośpiechu.
 • Przeciągać pożegnania w szatni.
 • Mówić nieprawdy, np. odbierzemy ciebie przed leżakowaniem, gdy wiemy, że tak nie będzie lub rzeczy, na które nie mamy wpływu, np. że wszyscy koledzy będą lubili nasze dziecko.
 • Ulegać we wszystkim dziecku i pozwalać decydować o wielu sprawach.

Nasi Partnerzy

  


Bierzemy udział w projektach:

Deutsh Wagen Tour
Rodzice przyszłości
Akademia Zdrowego
Przedszkolaka
Wszystkie Kolory Świata
Pójdę do Szkoły
Cała Polska Czyta Dzieciom
Mamo, tato poczytaj mi
Uwolnij książkę
Rower dla Ady
Bezpieczne przedszkole
Aktywny Recykling
Odpadów
Kubusiowe piosenki
My nie gryziemy

Mali Odkrywcy

Mali Odkrywcy
Przedszkole, Fundacja i Centrum Zabaw
tel. 793-702-012; 605-563-397
64-800 Chodzież, ul. Ofiar Gór Morzewskich 46
e-mail: prychlewska@wp.pl ; kontakt@maliodkrywcy.org.pl