ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU „MALI ODKRYWCY”

 GODZINY  AKTYWNOŚCI
6.30-8.45 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci. Praca indywidualna oraz korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ćwiczenia poranne (gimnastyka).
8.45-9.00 Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.
9.00-9.30 Śniadanie
11.00-12.15 Zajęcia ruchowe i ogólnorozwojowe: angielski, rytmika, spotkanie z gośćmi, dogoterapia, logopedia etc. Przy niesprzyjającej pogodzie: zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, prace społecznie użyteczne. W przypadku ładnej pogody: zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.
12.15-12.30 Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu. Dzieci z grupy 6-godzinnej idą do domu.
12.30-13.00 Obiad. Przygotowanie do leżakowania
13.00-14.30 Odpoczynek poprzez różne formy relaksu

- słuchanie muzyki relaksacyjnej i muzyki poważnej
- słuchanie opowiadania nauczycielki
- słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela bądź odtwarzanych z nagrań.

Dla dzieci, które nie leżakują – zajęcia wyrównawcze, niwelowanie trudności edukacyjnych lub rozwijające umiejętności, zdolności i zainteresowań dzieci; indywidualne zajęcia z logopedą i psychologiem.
14.30-14.45 Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku
14.45-15.00 Podwieczorek
16.00-17.00 Rozchodzenie się dzieci. Inspirowanie do spontanicznej, swobodnej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Gry i zabawy ruchowe. Rozchodzenie się dzieci.

Nasi Partnerzy

   


Bierzemy udział w projektach:

Deutsh Wagen Tour
Rodzice przyszłości
Akademia Zdrowego
Przedszkolaka
Wszystkie Kolory Świata
Pójdę do Szkoły
Cała Polska Czyta Dzieciom
Mamo, tato poczytaj mi
Uwolnij książkę
Rower dla Ady
Bezpieczne przedszkole
Aktywny Recykling
Odpadów
Kubusiowe piosenki
My nie gryziemy

Mali Odkrywcy

Mali Odkrywcy
Przedszkole, Fundacja i Centrum Zabaw
tel. 793-702-012; 605-563-397
64-800 Chodzież, ul. Ofiar Gór Morzewskich 46
e-mail: prychlewska@wp.pl ; kontakt@maliodkrywcy.org.pl