Terapia

 –

Zajęcia terapeutyczne w Naszej placówce:

 • Logopedia - Logopedia to nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty, obejmująca również oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości.
  Terapią logopedyczną w Naszej placówce zajmuje się p. Ania L.
 • Hipoterapia - Hipoterapia to metoda rehabilitacji psychoruchowej, która odbywa się przy udziale koni. Ma zastosowanie w każdym wieku. Pomaga pokonywać lęki, budować więzi, wyrażać swoje emocje i komunikować się ze światem.
  Nasze dzieci korzystają z hipoterapii w Alpakolandzie w Klotyldzinie, gdzie prowadzone są również warsztaty z zooterapii (kontakt terapeutyczny ze zwierzętami).
 • Hydroterapia - Hydroterapia (wodolecznictwo) to jedna z najstarszych i najbardziej rozbudowanych metod fizykoterapii, polegająca na terapeutycznym zastosowaniu wody w postaci kąpieli, natrysków, polewań, zmywań, płukań i innych zabiegów. Nasze dzieci korzystają z pomocy p. Małgosi na basenie w Kaczorach.
 • Integracja sensoryczna - Integracja sensoryczna (SI) to zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły, pozwalająca zrozumieć człowiekowi, jak funkcjonuje otaczający go świat i nadająca sens nieustannie docierającym zewsząd bodźcom.
  Za terapię SI w Naszej placówce odpowiadają p. Paulina i p. Ania P.
 • Terapia ręki - Terapia ręki to zespół indywidualnie dobranych, skoordynowanych działań i ćwiczeń, umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. Celem terapii ręki jest m.in.: poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni.
  Wszyscy nasi pedagodzy posiadają certyfikat terapeuty ręki i motoryki małej.
 • Trening grafomotoryki - Grafomotoryka to umiejętność pisania i rysowania. Polega na skoordynowaniu ruchów ręki: ramienia, dłoni i palców.
  Uprawnienia trenera grafomotoryki w Naszej placówce posiadają: p. Ania p. Paulina, p. Justyna oraz p. Natalia
 • Trening umiejętności społecznych - Trening umiejętności społecznych (TUS) to nauka bezpiecznego nawiązywania relacji i sposobów rozwiązywania konfliktów. Podczas treningu rozwijamy zachowania akceptowalne społecznie i uczymy się regulacji emocjonalnej.
  TUSy w Naszym Przedszkolu prowadzi p. Paulina i p. Ania P.
 • Pomoc psychologiczna - Pomoc psychologiczna to szeroki zakres działań, obejmujący zarówno działania prewencyjne, jak i konsultacje, poradnictwo, a także pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych zarówno dziecku, jak i Jego środowisku rodzinnemu.
  Psychologiem dziecięcym jest p. Paulina.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole.
Zasady organizacji zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, a także kwalifikacji do nich oraz to, jak przebiegają, regulowane są przez rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1635
Za organizację terapii w ramach WWRD odpowiadają następujący terapeuci: p. Paulina, p. Ania L., Pani Ania P.


 
 

 


Nasi Partnerzy

  


Bierzemy udział w projektach:

Deutsh Wagen Tour
Rodzice przyszłości
Akademia Zdrowego
Przedszkolaka
Wszystkie Kolory Świata
Pójdę do Szkoły
Cała Polska Czyta Dzieciom
Mamo, tato poczytaj mi
Uwolnij książkę
Rower dla Ady
Bezpieczne przedszkole
Aktywny Recykling
Odpadów
Kubusiowe piosenki
My nie gryziemy

Mali Odkrywcy

Mali Odkrywcy
Przedszkole, Fundacja i Centrum Zabaw
tel. 793-702-012; 605-563-397
64-800 Chodzież, ul. Ofiar Gór Morzewskich 46
e-mail: prychlewska@wp.pl ; kontakt@maliodkrywcy.org.pl